Welkom

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Axel.
Via deze website kunt u nader kennismaken met onze kerk. Elke zondag komt de gemeente tweemaal bij elkaar om samen een kerkdienst te houden. U bent van harte welkom voor het bijwonen van deze diensten.

De morgendienst begint om 10:00 uur en de middagdienst begint om 15:00 uur. Tijdens de morgendienst is er een creche voor de kinderen tot ca. 4 jaar.

Overige erediensten worden gehouden op Biddag, Goede Vrijdag, Dankdag, Hemelvaartsdag, 1e Kerstdag en Oudjaarsavond. Zie voor aanvangstijden het preekrooster.

Tekst van de dag


Visie: Samen leven MET- en VOOR God!

Binnen de Gkv Axel staat het woord van God- de Bijbel- centraal en is daar mee het fundament. Gkv Axel wil aan de hand van de belijdenisgeschriften en het absoluut vertrouwen in de 3- eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige geest, God dienen. De visie is wat de leden van de Gkv Axel bindt.

De missie wordt verdeeld over 2 aandachtsvelden, namelijk wat doen we "Binnen" als het gaat om "Samen leven met- en voor God", en wat doen we in het kader van deze visie naar "Buiten".

Lees meer

Predikant van onze gemeente


Ds. G.F. Overweg

Adresgegevens

De kerkdiensten vinden plaats in het kerkgebouw aan de Kerkdreef 21 te Axel. Het gebouw is ook te bereiken via de Julianastraat (achterzijde) waar meer parkeermogelijkheden zijn.

Verder zijn er in de omgeving parkeermogelijkheden. Deze allemaal op loopafstand van onze kerk... Lees meer