100 jaar orgel

Het orgel van de kerk werd in 1918 gebouwd. Al eerder in datzelfde jaar was het kerkgebouw na de forse uitbreiding weer in gebruik genomen. De kerk was oorspronkelijk gebouwd in 1899, maar kreeg zijn huidige vorm en grootte in 1918. Architect was Tjeerd Kuipers, de architect die bekend werd door zijn meer dan vijftig ontwerpen van voornamelijk gereformeerde kerken. Kuipers ontwierp ook het front voor het orgel. Het orgel werd in gebruik genomen op dinsdag 24 december 1918. meer informatie, klik hier.  Dit jaar is dat dus precies 100 jaar geleden en reden voor het eerste eeuwfeest.

Vrijdag 2 november 13:00 uur: Pijpen zoeken met Piet Prestant

Op vrijdag 2 november beginnen de festiviteiten om 13:00 uur met het sprookje ‘Pijpen zoeken met Piet Prestant”. Het project is ontwikkeld door de organist Sietze de Vries, die het ook deze middag in Axel zal uitvoeren. De activiteit wordt georganiseerd voor de kinderen van basisschool De Sterrenpracht en is bedoeld om de kinderen te laten kennismaken met het kerkorgel.
Omdat het pijporgel een complex muziekinstrument is, valt er voor de kinderen veel te zien en te horen. Pijporgels zien er niet alleen prachtig uit, maar herbergen ook een indrukwekkende hoeveelheid techniek. Daarom is er een een klein orgelmodel, dat de kinderen duidelijk laat zien hoe zo’n instrument werkt. Het model staat op een goed zichtbare plek, terwijl de twee orgel-elfjes steeds verschillende orgelpijpen halen die in het model passen.

De verteller neemt de kinderen mee met een spannend sprookje, waarin de nieuwsgierige Piet Prestant op zoek gaat naar andere orgelpijpen in het grote orgelhuis. Zo komt hij bijvoorbeeld Flip Fluitjes, Tom Toeter en Bas Blaasbalg tegen. Het gaat bijna een keer mis als de verschillende pijpenfamilies ruzie met elkaar krijgen, maar gelukkig loopt het goed af!

Organist Sietze de Vries laat bij het sprookje het orgel in alle klankkleuren horen, zodat de kinderen spelenderwijs een goede indruk van de mogelijkheden van het instrument krijgen. De voorstelling is ook voor belangstellenden vrij toegankelijk.

 Vrijdag 2 november 20:00 uur: orgelconcert door Sietze de Vries

Op vrijdagavond zal de organist Sietze de Vries een orgelconcert geven. Omdat het feest is, is de toegang geheel gratis.

Sietze de Vries is internationaal werkzaam als concertorganist en kerkmusicus.
Tijdens en na zijn studie aan de conservatoria van Groningen en Den Haag, maakte hij naam door niet minder dan vijftien prijzen te winnen bij diverse orgelconcoursen. Een afsluitend hoogtepunt van deze periode was het winnen van het internationale improvisatieconcours te Haarlem in 2002. 

In het nieuwe millennium nam de carrière van Sietze de Vries ook internationaal een hoge vlucht: hij concerteert, doceert en jureert in vele Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten, Canada, Rusland, Zuid-Afrika en Australië. Als docent is hij verbonden aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en hij is organist van de Martinikerk te Groningen als opvolger van Wim van Beek.

Naast zijn werk als concerterend en docerend organist, is Sietze de Vries internationaal actief als excursieleider, geeft hij lezingen en masterclasses, maakt hij mediaproducties en produceert hij speciale kinderprogramma’s rondom het orgel. Zijn betrokkenheid bij het ontwikkelen van jong talent blijkt ook uit het feit dat hij vaste begeleider is van de Roden Girl Choristers (Koorschool Noord Nederland te Roden). Artikelen van zijn hand over kerkmuziek, orgelbouw en improvisatie verschijnen regelmatig in diverse internationale bladen. Als redacteur orgelbouw is Sietze de Vries werkzaam voor vakblad ‘Het Orgel’.

 Zaterdag 3 november 9:00 – 14:00 uur

Graag willen we organisten gelegenheid geven ook zelf het orgel te bespelen. Die gelegenheid wordt geboden tussen 9:00 en 14:00 uur. Diegenen die zelf willen spelen krijgen daarvoor een kwartier de gelegenheid. Voor deelname dient men zich wel van tevoren op te geven, waarbij voorkeur voor een bepaald tijdstip kan worden vermeld. Er zijn geen niveau-eisen aan verbonden, deelname is gratis. Bij deze activiteit zijn steeds plaatselijke organisten aanwezig om eventueel te helpen bij registerkeuzes en dergelijke. Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk 20 oktober opgeven via het e-mailadres 100jaarorgel@gkvaxel.nl en krijgen een paar dagen van tevoren een bericht terug. In dat bericht zal vermeld worden welke deelnemers op welk tijdstip ingedeeld zijn.

Zaterdag 3 november 14:00 – 17:00 uur

Niet alleen het orgel bestaat 100 jaar, ook het kerkgebouw in zijn huidige vorm is van 1918. Daarom wordt op zaterdagmiddag aandacht gegeven aan het kerkgebouw. Er zijn in het gebouw op diverse plaatsen presentaties en exposities. Voor meer informatie klik hier.

 Zaterdag 3 november 14:00 – 17:30 uur

Op zaterdagmiddag zal er met een projectkoor geoefend worden ter voorbereiding op de zangavond van ’s avonds. Uit het ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’ zal een keuze gemaakt worden uit diverse liederen. Het nieuwe liedboek biedt vele mogelijkheden om van bekende en mindere bekende liederen allerlei varianten uit te voeren. Ter afwisseling van de zangavond zullen dus door het projectkoor liederen ingestudeerd worden in diverse vormen. Gedacht moet worden aan antifonen, liederen met tegenstem, beurtzang, solozang en meerstemmige koralen. Deelname is vrij voor iedereen die minimaal enigszins bekend is met koorzang. Het programma is samengesteld om in ruim 3 uur voorbereid te kunnen zijn voor de uitvoering ’s avonds. De masterclass wordt gehouden in de kerk en belangstellenden zijn van harte welkom daarbij. Om 18:00 uur is er voor het projectkoor een gezamenlijke broodmaaltijd in het verenigingsgebouw. Om 18:30 uur is nog een generale repetitie gepland van een half uur. De deelnemers ontvangen ruim van tevoren het programma met de bladmuziek, zodat men zich vooraf kan voorbereiden. De leiding is in handen van Jan Oppeneer, de organist van de kerk. Voor deelname kan men zich opgeven door een bericht te sturen naar zijn e-mailadres: jaoppeneer@zeelandnet.nl Graag bij de opgave vermelden of u de sopraan-, alt-, tenor- of baspartij zingt. Opgave graag uiterlijk 26 oktober!

 Zaterdag 3 november 19:30 uur

De muzikale activiteiten zullen zaterdagavond afgesloten worden met een grote zangavond. Voor het programma worden psalmen en liederen gekozen uit het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. Uiteraard zullen veel bekende psalmen en gezangen gezongen worden, maar samen met het projectkoor van ’s middags zal dat gebeuren in diverse variaties. Uiteraard zal alles begeleid worden op het orgel. Immers, het bestaansrecht van het orgel is vooral de begeleiding van de kerkzang. Door zijn vele mogelijkheden leent het orgel zich uitstekend voor diverse bezettingen, van solozang tot massale samenzang, van oude muziek tot modern klankidioom. “Looft Hem met snarenspel en orgel” is de tekst uit de Statenvertaling die al honderd jaar het orgel siert. Daarom zal de avond besloten worden met het samen zingen van die psalm. De samenzang zal begeleid worden door organist Jan Oppeneer.

 

Zaterdag 3 november 21:00 – 23:00

De festiviteiten zullen worden beëindigd met een feestelijke receptie in het verenigingsgebouw met een hapje en een drankje, direct aansluitend op de zangavond. Ook hierbij is iedereen van harte welkom.

Footer afbeelding