Eenwording NGK en GKV 1 mei 2023

Op 1 mei 2023 vormen de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Voor meer informatie: https://onderwegnaar1kerk.nl/

Footer afbeelding