Kerk en coronavirus

Week 29 maart t/m 4 april 2020

 Eredienst zondag 5 april 
10:00 uur: Ds. G.F. Overweg
De dienst wordt uitsluitend digitaal(beeld en geluid) uitgezonden.
De middagdienst vervalt.

Catechisaties
Deze en volgende weken zullen er geen catechisaties worden gehouden.
Wanneer het mogelijk is worden de afsluitende lessen in april gegeven.

VPH-bezoeken
Er mogen tot nader order geen bezoeken worden afgelegd.

Gemeentevergadering 3 april 
De gemeentevergadering over de jaarrekening 2019 en begroting 2020
komt te vervallen.
De rekening en begroting staan op
Kerknet/Kerkleden/Rekeningen en begroting.
U kunt, indien gewenst, een papieren versie opvragen bij de scriba.

Footer afbeelding