Inhoud geloof

400_12004047_493034440900039_8593308472128078513_n.jpg 

Visie en Missie.

Visie: Samen leven MET- en VOOR God!

Binnen de NGK Axel staat het woord van God- de Bijbel- centraal en is daarmee het fundament.
NGK Axel wil aan de hand van de belijdenisgeschriften en het absoluut vertrouwen in de Drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige geest, God dienen. Dat verbindt ons aan elkaar.

Missie

De missie wordt verdeeld over twee aandachtsvelden, namelijk wat doen we “ Binnen” als het gaat om “ Samen leven met- en voor God”, en wat doen we in het kader van deze visie naar “ Buiten” als gemeente.

Binnen:  Als gemeenteleden zien we naar elkaar om. Dit betekent in de praktijk dat we elkaar aansporen, bemoedigen en ondersteunen in het dienen van God en het volgen van Jezus. Dit gebeurt in de zondagse erediensten door samen te zingen, te lezen en luisteren naar Gods Woord, en gebed. Door de weeks door Bijbelstudie, elkaar opzoeken, helpen, meeleven.
Ook in de vorm van kerkenraad, diaconie en diverse commissies wordt hieraan handen en voeten gegeven.

Buiten.: Ook buiten de kerkmuren wil de gemeente actief aanwezig zijn.
Zending en hulpverlening door deelname aan India Mission en Verre Naasten,
De drie Axelse kerken (Protestantse Kerk, Elisabethparochie en de Nederlandse Gereformeerde Kerk) organiseren ook gezamenlijk acties o.a. deelname aan de kerstmarkt, herdertjestocht, The Passion en nog wel andere activiteiten.

Kerkdiensten

Iedere zondag is er een eredienst welke, in de meeste gevallen, begint om 10:00 uur. Iedere eerste zondag van de maand is er ook een middagdienst. Aanvang 15:00 uur.
Overige erediensten worden gehouden op Biddag,  Goede vrijdag,
Dankdag ( ’s avonds)  Hemelvaartsdag (’s morgens) en 1e Kerstdag (s’ morgens eredienst en ’s middags kerstfeest voor de kinderen).
Zie voor nadere gegevens het preekrooster.
Verder kunnen alle diensten meebeleefd worden via Kerk TV en Kerk Radio.

U bent van harte uitgenodigd.

 

Footer afbeelding